Cryptocurrency NewsAltman's visie: AI's reis naar intuïtie en rede

Altman's visie: AI's reis naar intuïtie en rede

Hebben machines het potentieel om de diverse intelligentie van mensen te evenaren? OpenAI suggereert dat ze dichterbij komen met hun nieuwste taalmodel, GPT-3.

In een gesprek met The Wall Street Journal gaf Sam Altman, CEO van OpenAI, zijn visie op de toekomstige richting van AI. “AI-modellen hebben in de toekomst mogelijk minder data nodig en kunnen zich meer concentreren op hun vermogen om te redeneren”, aldus Altman. Hij laat doorschemeren dat de volgende fase voor AI zou kunnen lijken op mensachtig denken en intuïtie.

De ultieme AI – een AI die beschikt over de flexibiliteit en bruikbaarheid van een mens – wordt Artificial General Intelligence (AGI) genoemd. Altman beschrijft het als “een systeem dat op veel gebieden kan werken en gelijkwaardig is aan menselijke taken.”

OpenAI is zo toegewijd aan het bereiken van AGI dat ze hun missie en waarden daarop hebben afgestemd. De introductie van ChatGPT was een game-changer. Opvolgers als GPT-4 en GPT-4V veroverden de technische wereld stormenderhand. Tegenwoordig, nu de capaciteiten van ChatGPT steeds dichter bij het menselijk potentieel komen, van vriendelijke uitwisseling van chatbots tot het vervangen van volledige functies, vervaagt de grens tussen menselijke en AI-capaciteiten.

De opzettelijke verschuiving van OpenAI sinds 2018 van AI naar AGI, uitgerust met enorme datasets en diepgaand leren van menselijke interacties, heeft ChatGPT een inzicht en het vermogen gegeven om meningen te vormen, die voorheen onbereikbaar werden geacht voor machines.

ChatGPT en zijn tegenhangers zorgen voor diepe reflecties. Kan ware intelligentie bestaan ​​zonder bewustzijn? Heeft een machine een ‘ziel’? Deze existentiële vragen worden steeds vaker besproken, waarbij sommigen zelfs mensachtige intelligentie detecteren in de huidige AI.

Een ander hot topic uit het interview was datagebruik. In een wereld waar gegevensprivacy voorop staat, zal de manier waarop OpenAI gegevens gebruikt nauwlettend in de gaten worden gehouden. Altman verklaarde: “We willen alleen gegevens gebruiken waar mensen zich prettig bij voelen. We willen dat dit nieuwe model iedereen ten goede komt.” Hij zinspeelde op de noodzaak om het eigendom van data en de informatiestroom te heroverwegen.

Voor de toekomst is Altman hoopvol over de mogelijkheden van AI. Hij stelt zich een harmonieus samenleven van mens en AI voor, waarbij elk profiteert van de sterke punten van de ander. “AGI zou ons beste instrument tot nu toe kunnen zijn. Het kan helpen bij het oplossen van talloze uitdagingen en de weg vrijmaken voor nieuwe creatieve uitlaatkleppen”, meende hij.

De toekomst van AI is echter een kwestie die verdeeldheid zaait onder experts. Hoewel Altman en anderen, zoals Yan LeCun, hoofd AI-wetenschapper van Meta, pro-AI zijn, adviseren sommigen voorzichtigheid. Opmerkelijke cijfers van ex-OpenAI’s Paul Christiano tot de ‘Godfather of AI’, ex-Google’s Geoffrey Hinton, laten zien dat het een complex en polariserend onderwerp is.

Naarmate AI dichter bij de mensachtige redenering komt, leidt dit tot ethische en filosofische dilemma's. Altman onderstreepte de toewijding van OpenAI aan een collectieve aanpak en benadrukte de bereidheid van het bedrijf om ‘de maatschappelijke wensen te volgen’.

De filosofische implicaties worden alleen maar groter naarmate de AI-technologie vordert. Er bestaat een mogelijkheid dat deze ‘intelligente’ machines ons te slim af zijn, waardoor menselijke intelligentie overbodig wordt.

Terwijl de huidige GPT-4 zich verbaast over zijn bijna menselijke manier van denken, zijn er grotere vragen over de essentie ervan – en over wie werkelijk de geest van de innovaties van OpenAI vormgeeft.

(bron)

Doe mee

12,746FansLike
1,625volgersVolg
5,652volgersVolg
2,178volgersVolg
- Advertentie -