Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

आगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
00:30🇦🇺2 अंकचालु खाता (Q3)3.0B7.7B
00:30🇯🇵2 अंकau Jibun Bank जापान सेवा PMI (नोभेम्बर)51.751.6
01:45।।2 अंकCaixin Services PMI (नोभेम्बर)50.750.4
01:45।।2 अंकचिनियाँ कम्पोजिट PMI---50.4
03:30🇦🇺3 अंकRBA ब्याज दर निर्णय (डिसेम्बर)4.35%4.35%
03:30🇦🇺2 अंकआरबीए दर कथन  ------
03:35🇯🇵2 अंक10-वर्ष JGB लिलामी---0.910%
09:00🇪🇺2 अंकHCOB Eurozone कम्पोजिट PMI (नोभेम्बर)47.146.5
09:00🇪🇺2 अंकHCOB Eurozone सेवा PMI (नोभेम्बर)48.247.8
13:20🇪🇺2 अंकECB पर्यवेक्षक बोर्ड सदस्य Tuominen बोल्छन्  ------
14:45????????2 अंकS&P ग्लोबल कम्पोजिट PMI (नोभेम्बर)50.750.7
14:45????????3 अंकS&P ग्लोबल सर्विसेज PMI (नोभेम्बर)50.850.6
15:00????????2 अंकISM गैर-उत्पादन रोजगार (नोभेम्बर)---50.2
15:00????????3 अंकISM गैर-उत्पादन PMI (नोभेम्बर)52.051.8
15:00????????3 अंकISM गैर-उत्पादन मूल्य (नोभेम्बर)---58.6
15:00????????3 अंकJOLTs जागिर खुल्ला (अक्टुबर)9.350M9.553M
21:30????????2 अंकAPI साप्ताहिक कच्चा तेल स्टक-0.817M

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -