Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

आगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
00:30🇦🇺2 अंककम्पनीको सकल सञ्चालन मुनाफा (QoQ) (Q3)-0.5%-13.1%
00:30🇦🇺2 अंकगृह ऋण (MoM)0.8%-0.1%
00:30🇦🇺2 अंकखुद्रा बिक्री (MoM)-0.2%0.9%
05:45🇪🇺2 अंकECB को एल्डरसन बोल्छ  ------
08:45🇪🇺2 अंकECB का De Guindos बोल्छन्  ------
11:10🇪🇺2 अंकECB को एल्डरसन बोल्छ  ------
13:35🇪🇺2 अंकECB को एल्डरसन बोल्छ  ------
14:00🇪🇺2 अंकECB अध्यक्ष लागार्ड बोल्छन्  ------
14:30🇪🇺2 अंकECB को एल्डरसन बोल्छ  ------
15:00????????2 अंककारखाना आदेश (MoM) (अक्टुबर)-2.6%2.8%
23:30🇯🇵2 अंकटोक्यो कोर CPI (YoY) (नोभेम्बर)2.4%2.7%

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -