Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

आगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
01:30।।2 अंकचिनियाँ कम्पोजिट PMI (डिसेम्बर)---50.4
01:30।।3 अंकउत्पादन PMI (डिसेम्बर)49.649.4
01:30।।2 अंकगैर-उत्पादन PMI (डिसेम्बर)50.550.2

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -