Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू २ जनवरी २०२४

आगामी आर्थिक घटनाहरू २ जनवरी २०२४

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
00:30🇦🇺2 अंकखुद्रा बिक्री (MoM) (डिसेम्बर)  -1.0%2.0%
09:00🇪🇺2 अंकECB लेन बोल्छ  ------
10:00🇪🇺2 अंकGDP (YoY) (Q4)  0.0%0.0%
10:00🇪🇺2 अंकGDP (QoQ) (Q4)  -0.1%-0.1%
11:45🇪🇺2 अंकECB पर्यवेक्षक बोर्ड सदस्य Tuominen बोल्छन्  ------
14:00????????2 अंकS&P/CS HPI कम्पोजिट - 20 nsa (YoY) (नोभेम्बर)5.8%4.9%
14:00????????2 अंकS&P/CS HPI कम्पोजिट - 20 nsa (MoM) (नोभेम्बर)---0.1%
15:00????????3 अंकCB उपभोक्ता विश्वास (जनवरी)115.0110.7
15:00????????3 अंकJOLTs जागिर खुल्ला (डिसेम्बर)8.750M8.790M
21:30????????2 अंकAPI साप्ताहिक कच्चा तेल स्टक----6.674M
23:50🇯🇵2 अंकऔद्योगिक उत्पादन (MoM) (डिसेम्बर)  2.4%-0.9%

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -