Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू 28 नोभेम्बर २०२३

आगामी आर्थिक घटनाहरू 28 नोभेम्बर २०२३

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
00:30🇦🇺2 अंकखुद्रा बिक्री (MoM) (अक्टुबर)  0.2%0.9%
05:00🇯🇵2 अंकBoJ कोर CPI (YoY)3.4%3.4%
12:30🇪🇺2 अंकECB McCaul बोल्छ  ------
14:00????????2 अंकS&P/CS HPI कम्पोजिट - 20 n.s.a. (MoM) (सेप्टेम्बर)---0.4%
14:00????????2 अंकS&P/CS HPI कम्पोजिट - 20 n.s.a. (YoY) (सेप्टेम्बर)4.2%2.2%
15:00????????3 अंकCB उपभोक्ता विश्वास (नोभेम्बर)101.0102.6
15:05????????2 अंकफेड वालर बोल्छन्  ------
15:45????????2 अंकFOMC सदस्य बोमन बोल्छन्  ------
16:00🇪🇺2 अंकECB अध्यक्ष लागार्ड बोल्छन्  ------
18:00????????2 अंक7-वर्ष नोट लिलामी---4.908%
18:30🇪🇺2 अंकECB लेन बोल्छ  ------
21:30????????2 अंकAPI साप्ताहिक कच्चा तेल स्टक---9.047M

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -