Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू 2 फेब्रुअरी 2024

आगामी आर्थिक घटनाहरू 2 फेब्रुअरी 2024

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
00:30🇦🇺2 अंकगृह ऋण (MoM)---0.5%
00:30🇦🇺2 अंकPPI (QoQ) (Q4)1.9%1.8%
00:30🇦🇺2 अंकPPI (YoY) (Q4)---3.8%
13:30????????2 अंकऔसत प्रति घण्टा आय (YoY) (YoY) (जनवरी)4.1%4.1%
13:30????????3 अंकऔसत प्रति घण्टा आय (MoM) (जनवरी)0.3%0.4%
13:30????????3 अंकगैर-फार्म पेरोल (जनवरी)187K216K
13:30????????2 अंकसहभागिता दर (जनवरी)---62.5%
13:30????????2 अंकनिजी गैर-फार्म पेरोल (जनवरी)155K164K
13:30????????2 अंकU6 बेरोजगारी दर (जनवरी)---7.1%
13:30????????3 अंकबेरोजगारी दर (जनवरी)3.8%3.7%
15:00????????2 अंककारखाना आदेश (MoM) (डिसेम्बर)0.3%2.6%
15:00????????2 अंकमिशिगन १-वर्ष मुद्रास्फीति प्रत्याशा (जनवरी)2.9%3.1%
15:00????????2 अंकमिशिगन १-वर्ष मुद्रास्फीति प्रत्याशा (जनवरी)2.8%2.9%
15:00????????2 अंकमिशिगन उपभोक्ता अपेक्षा (जनवरी)75.967.4
15:00????????2 अंकमिशिगन उपभोक्ता भावना (जनवरी)78.869.7
18:00????????2 अंकयूएस बेकर ह्यूजेस तेल रिग गणना---499
18:00????????2 अंकयूएस बेकर ह्युजेस कुल रिग गणना---621
20:30????????2 अंकCFTC कच्चा तेल सट्टा शुद्ध स्थिति---184.0K
20:30????????2 अंकCFTC गोल्ड सट्टा शुद्ध स्थिति---169.5K
20:30????????2 अंकCFTC Nasdaq 100 सट्टा शुद्ध स्थिति---33.0K
20:30????????2 अंकCFTC S&P 500 सट्टा शुद्ध स्थिति----189.5K
20:30🇦🇺2 अंकCFTC AUD सट्टा शुद्ध स्थिति----54.1K
20:30🇯🇵2 अंकCFTC JPY सट्टा शुद्ध स्थिति----70.6K
20:30🇪🇺2 अंकCFTC EUR सट्टा शुद्ध स्थिति---88.3K

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -