Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू २ जनवरी २०२४

आगामी आर्थिक घटनाहरू २ जनवरी २०२४

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
10:00🇪🇺2 अंकEurogroup बैठकहरू------
10:00🇪🇺2 अंकऔद्योगिक उत्पादन (MoM) (नोभेम्बर)-0.3%-0.7%
10:00🇪🇺2 अंकव्यापार मौज्दात (नोभेम्बर)11.2B11.1B
21:00🇳🇿2 अंकNZIER व्यापार विश्वास (Q4)----52%

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -