Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

आगामी आर्थिक घटनाहरू २६ डिसेम्बर २०२३

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
00:30🇦🇺2 अंकरोजगारी परिवर्तन (नोभेम्बर)11.0K55.0K
00:30🇦🇺2 अंकपूर्ण रोजगार परिवर्तन (नोभेम्बर)---17.0K
00:30🇦🇺2 अंकबेरोजगारी दर (नोभेम्बर)3.8%3.7%
04:30🇯🇵2 अंकऔद्योगिक उत्पादन (MoM) (अक्टुबर)1.0%0.5%
09:00????????2 अंकIEA मासिक रिपोर्ट  ------
10:00🇪🇺2 अंकEU नेताहरूको शिखर सम्मेलन  ------
13:15🇪🇺3 अंकनिक्षेप सुविधा दर (डिसेम्बर)4.00%4.00%
13:15🇪🇺2 अंकECB मार्जिनल उधारो सुविधा---4.75%
13:15🇪🇺2 अंकECB मौद्रिक नीति कथन  ------
13:15🇪🇺3 अंकECB ब्याज दर निर्णय (डिसेम्बर)4.50%4.50%
13:30????????2 अंकनिरन्तर बेरोजगार दावीहरू1,887K1,861K
13:30????????3 अंककोर खुद्रा बिक्री (MoM) (नोभेम्बर)-0.1%0.1%
13:30????????2 अंकनिर्यात मूल्य सूचकांक (MoM) (नोभेम्बर)-1.0%-1.1%
13:30????????2 अंकआयात मूल्य सूचकांक (MoM) (नोभेम्बर)-0.8%-0.8%
13:30????????3 अंकप्रारम्भिक अय्यूब रहित दावीहरू220K220K
13:30????????2 अंकखुद्रा नियन्त्रण (MoM) (नोभेम्बर)---0.2%
13:30????????3 अंकखुद्रा बिक्री (MoM) (नोभेम्बर)-0.1%-0.1%
13:45🇪🇺3 अंकECB प्रेस सम्मेलन  ------
14:45🇪🇺2 अंकECB आर्थिक बुलेटिन  ------
15:00????????2 अंकव्यापार सूची (MoM) (अक्टुबर)0.0%0.4%
15:00????????2 अंकखुद्रा सूची पूर्व अटो (अक्टोबर)-0.9%0.4%
15:15🇪🇺2 अंकECB अध्यक्ष लागार्ड बोल्छन्  ------
16:30????????2 अंकएटलान्टा फेड GDPNow (Q4)  ------
21:30????????2 अंकफेडको ब्यालेन्स शीट---7,737B
21:30🇳🇿2 अंकव्यापार NZ PMI (नोभेम्बर)---42.5

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -