Cryptocurrency विश्लेषण र पूर्वानुमानआगामी आर्थिक घटनाहरू १ डिसेम्बर २०२३

आगामी आर्थिक घटनाहरू १ डिसेम्बर २०२३

समय(GMT+0/UTC+0)राज्यमहत्वघटनापूर्वानुमानपछिल्लो
01:45।।2 अंकCaixin निर्माण PMI (नोभेम्बर)49.349.5
09:00🇪🇺2 अंकHCOB यूरोजोन निर्माण PMI (नोभेम्बर)43.843.1
10:00🇪🇺2 अंकECB को एल्डरसन बोल्छ  ------
11:30🇪🇺2 अंकECB अध्यक्ष लागार्ड बोल्छन्  ------
11:30🇪🇺2 अंकECB को Enria बोल्छ  ------
14:45????????2 अंकS&P ग्लोबल US Manufacturing PMI (नोभेम्बर)49.450.0
15:00????????2 अंकISM निर्माण रोजगार (नोभेम्बर)46.8
15:00????????3 अंकISM निर्माण PMI (नोभेम्बर)47.646.7
15:00????????3 अंकISM निर्माण मूल्य (नोभेम्बर)46.245.1
16:00????????3 अंकफेड चेयर पावेल बोल्छन्  ------
16:30????????2 अंकएटलान्टा फेड GDPNow (Q4)  2.1%2.1%
18:00????????2 अंकयूएस बेकर ह्यूजेस तेल रिग गणना---500
18:00????????2 अंकयूएस बेकर ह्युजेस कुल रिग गणना---622
20:30????????2 अंकCFTC कच्चा तेल सट्टा शुद्ध स्थिति---207.3K
20:30????????2 अंकCFTC गोल्ड सट्टा शुद्ध स्थिति---171.7K
20:30????????2 अंकCFTC Nasdaq 100 सट्टा शुद्ध स्थिति---5.0K
20:30????????2 अंकCFTC S&P 500 सट्टा शुद्ध स्थिति----80.1K
20:30🇦🇺2 अंकCFTC AUD सट्टा शुद्ध स्थिति----78.0K
20:30🇯🇵2 अंकCFTC JPY सट्टा शुद्ध स्थिति----105.5K
20:30🇪🇺2 अंकCFTC EUR सट्टा शुद्ध स्थिति---129.7K

हामीलाई सामेल

12,746प्रशंसकजस्तै
1,625अनुयायीपालना
5,652अनुयायीपालना
2,178अनुयायीपालना
- विज्ञापन -