ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വാർത്തഹാഷ്‌കി ക്യാപിറ്റൽ സിംഗപ്പൂർ പരമ്പരാഗതവും ഡിജിറ്റലും ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കി...

ഹാഷ്‌കി ക്യാപിറ്റൽ സിംഗപ്പൂർ പരമ്പരാഗത, ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു

ഹാഷ്‌കി ക്യാപിറ്റലിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം സിംഗപൂർ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് വിജയകരമായി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് സർവീസസ് (സിഎംഎസ്) ലൈസൻസ് ഹാഷ്കി ക്യാപിറ്റൽ സിംഗപ്പൂരിനെ രാജ്യത്ത് ഫണ്ട്-മാനേജ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. സിഇഒ ഡെങ് ചാവോ പ്രാദേശിക ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിൽ ആവേശഭരിതനാണ്, പരമ്പരാഗതവും ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമന്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന് അടിവരയിടുന്നു.

ഈ നാഴികക്കല്ല്, അടുത്തിടെ CMS ലൈസൻസുകൾ നേടിയ DigiFT, SBI ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വ്യവസായത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന വ്യക്തികളുമായി Hashkey Capital-നെ വിന്യസിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത, ഡിജിറ്റൽ ധനകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹാഷ്‌കി ക്യാപിറ്റൽ ഒരു പ്രധാന കളിക്കാരനാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്, ഈ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ സമീപകാല പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടിവരയിടുന്നു.

പ്രധാനമായി, കമ്പനിക്ക് 2022 നവംബറിൽ ഒരു തത്വത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു, ഇത് എക്കാലത്തെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോ വിപണിയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ സ്ഥാപിച്ചു. ജനുവരിയിൽ നടന്ന വിജയകരമായ 500 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ധനസമാഹരണ പരിപാടിയിലൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നതുപോലെ, ഹാഷ്‌കീ ക്യാപിറ്റൽ സിംഗപ്പൂരിന് പുറത്തേക്കും അതിന്റെ വ്യാപനം വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഉറവിടം

ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുക

12,746ഫാനുകൾ പോലെ
1,625അനുയായികൾപിന്തുടരുക
5,652അനുയായികൾപിന്തുടരുക
2,178അനുയായികൾപിന്തുടരുക
- പരസ്യം -