ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി വാർത്ത8 മില്യൺ ഡോളറിന് ഹട്ട് 13.5 ൽ നിന്ന് മാരത്തൺ ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

8 മില്യൺ ഡോളറിന് ഹട്ട് 13.5 ൽ നിന്ന് മാരത്തൺ ഡിജിറ്റൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു

മാരത്തൺ ഡിജിറ്റൽ ഹട്ട് 8-ൻ്റെ പ്രവർത്തന നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇടപാട് വിജയകരമായി സീൽ ചെയ്തു. ബിറ്റ്കോയിൻ ഖനനം 13.5 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ പേയ്‌മെൻ്റിനൊപ്പം സൗകര്യങ്ങളും. ഗ്രാൻബറി, ടെക്സാസ്, നെബ്രാസ്കയിലെ കെയർനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം ഏപ്രിൽ 30-നകം അന്തിമമാക്കും, ജനുവരി 16-ന് 178.6 മില്യൺ ഡോളറിന് ഈ സൈറ്റുകൾ മാരത്തൺ വാങ്ങിയതാണ്. ഹട്ട് 8 മുൻ ലയനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കരാറിന് കീഴിൽ സൈറ്റുകളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു, ഇതിന് പ്രതിമാസം ഏകദേശം 1.2 മില്യൺ ഡോളർ ചിലവാകും.

ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഖനനത്തിൽ മാരത്തണിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും ചെലവ് ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ തന്ത്രപരമായ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. "Granbury, Kearney സൈറ്റുകളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ഈ അസറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനപരവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു," കമ്പനിയുടെ വൈദഗ്ധ്യം വഴി മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മാരത്തൺ ഡിജിറ്റൽ സിഇഒ ഫ്രെഡ് തീൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി മൈനിംഗ് ഇൻഡസ്‌ട്രിയിലെ പ്രവർത്തന തന്ത്രങ്ങളും മാർക്കറ്റ് പൊസിഷനിംഗും പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും നിർണായകമായ വികസനം അടിവരയിടുന്നതാണ് നിയന്ത്രണം കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനം. അതേസമയം, ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബ്ദമലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രാൻബറിയിൽ ഈ സംരംഭം കമ്മ്യൂണിറ്റി ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു, ഇത് അത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹട്ട് 8 പ്രവർത്തന ചുമതലകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും, രണ്ട് സൈറ്റുകളിലും ടീമുകൾ കാണിച്ച പ്രതിബദ്ധതയെ കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആഷർ ഗെനൂട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും തടസ്സമില്ലാത്ത പരിവർത്തനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയന്ത്രിത സേവനങ്ങൾ നൽകാനും സ്വന്തം ഖനന സംരംഭങ്ങൾ പിന്തുടരാനും ഹട്ട് 8 പദ്ധതിയിടുന്നു, ഇത് ഈ മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായ പങ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഉറവിടം

ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുക

12,746ഫാനുകൾ പോലെ
1,625അനുയായികൾപിന്തുടരുക
5,652അനുയായികൾപിന്തുടരുക
2,178അനുയായികൾപിന്തുടരുക
- പരസ്യം -