ניתוח ותחזיות של מטבעות קריפטואירועים כלכליים קרובים 5 בנובמבר  2023

אירועים כלכליים קרובים 5 בנובמבר  2023

זמן (GMT+0/UTC+0)מדינהחשיבותאירועתַחֲזִיתהקודם
23:50🇯🇵2 נקודותפרוטוקול ישיבת מדיניות מוניטרית ------

הצטרף אלינו

12,746אוהדיםכמו
1,625עוקביםעקבו
5,652עוקביםעקבו
2,178עוקביםעקבו
- פרסום -