ક્રિપ્ટોકરન્સી એનાલિટિક્સ અને આગાહીઓ1 ડિસેમ્બર,2023ના રોજ આગામી આર્થિક ઇવેન્ટ

1 ડિસેમ્બર,2023ના રોજ આગામી આર્થિક ઇવેન્ટ

સમય(GMT+0/UTC+0)રાજ્યમહત્વઇવેન્ટઅનુમાનNext અગાઉના આગળ
01:45ઓ2 પોઈન્ટCaixin મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI (નવે.)49.349.5
09:00આ2 પોઈન્ટHCOB યુરોઝોન મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI (નવેમ્બર)43.843.1
10:00આ2 પોઈન્ટઇસીબીના એલ્ડરસન બોલે છે  ------
11:30આ2 પોઈન્ટECB પ્રમુખ લગાર્ડ બોલે છે  ------
11:30આ2 પોઈન્ટઇસીબીના એનરિયા બોલે છે  ------
14:45🇺🇸2 પોઈન્ટS&P ગ્લોબલ યુએસ મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI (નવેમ્બર)49.450.0
15:00🇺🇸2 પોઈન્ટISM મેન્યુફેક્ચરિંગ એમ્પ્લોયમેન્ટ (નવે.)46.8
15:00🇺🇸3 પોઈન્ટISM મેન્યુફેક્ચરિંગ PMI (નવે.)47.646.7
15:00🇺🇸3 પોઈન્ટISM ઉત્પાદન કિંમતો (નવે.)46.245.1
16:00🇺🇸3 પોઈન્ટફેડ ચેર પોવેલ બોલે છે  ------
16:30🇺🇸2 પોઈન્ટએટલાન્ટા ફેડ GDPNow (Q4)  2.1%2.1%
18:00🇺🇸2 પોઈન્ટયુ.એસ. બેકર હ્યુજીસ ઓઇલ રિગ કાઉન્ટ---500
18:00🇺🇸2 પોઈન્ટયુ.એસ. બેકર હ્યુજીસ ટોટલ રીગ કાઉન્ટ---622
20:30🇺🇸2 પોઈન્ટCFTC ક્રૂડ ઓઇલ સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ---207.3K
20:30🇺🇸2 પોઈન્ટCFTC ગોલ્ડ સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ---171.7K
20:30🇺🇸2 પોઈન્ટCFTC નાસ્ડેક 100 સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ---5.0K
20:30🇺🇸2 પોઈન્ટCFTC S&P 500 સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ----80.1K
20:30🇦🇺2 પોઈન્ટCFTC AUD સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ----78.0K
20:30🇯🇵2 પોઈન્ટCFTC JPY સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ----105.5K
20:30આ2 પોઈન્ટCFTC EUR સટ્ટાકીય ચોખ્ખી સ્થિતિ---129.7K

અમારી સાથે જોડાઓ

12,746ચાહકોજેમ
1,625અનુયાયીઓઅનુસરો
5,652અનુયાયીઓઅનુસરો
2,178અનુયાયીઓઅનુસરો
- જાહેરખબર -