Newyddion cryptocurrencySwyddfa Archwilio Genedlaethol y DU yn Beirniadu Ymateb Araf yr FCA i Reoliad y Diwydiant Crypto

Swyddfa Archwilio Genedlaethol y DU yn Beirniadu Ymateb Araf yr FCA i Reoliad y Diwydiant Crypto

Mae'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol (NAO) yn y UK wedi mynegi pryder ynghylch effeithlonrwydd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wrth reoleiddio’r sector arian cyfred digidol. Mae adroddiad NAO diweddar, “Rheoliad gwasanaethau ariannol: addasu i newid,” yn beirniadu ymateb araf yr FCA i weithgareddau anghyfreithlon yn y maes crypto. Cymerodd bron i dair blynedd i'r FCA weithredu yn erbyn gweithredwyr ATM crypto anghyfreithlon. Ar Orffennaf 11, adroddodd Cointelegraph fod yr FCA wedi cau 26 ATM crypto ar ôl ymchwiliad. Nododd yr NAO, er bod yr FCA yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau crypto ddilyn rheolau gwrth-wyngalchu arian o fis Ionawr 2020 a dechrau goruchwylio ac ymgysylltu â chwmnïau anghofrestredig, dim ond ym mis Chwefror 2023 y dechreuodd gorfodi yn erbyn gweithredwyr ATM crypto anghyfreithlon.

Mae'r NAO yn priodoli oedi'r FCA wrth gofrestru cwmnïau crypto sy'n ceisio cymeradwyaeth i ddiffyg staff crypto arbenigol. Mae'r adroddiad yn sôn bod prinder arbenigedd crypto wedi arwain at amserlenni estynedig ar gyfer cofrestru cwmnïau crypto-asedau o dan reoliadau gwyngalchu arian. Ar Ionawr 27, adroddodd Cointelegraph, ers mis Ionawr 2020, pan ddaeth y rheolau i rym, mai dim ond 41 allan o 300 o geisiadau gan gwmnïau crypto yr oedd yr FCA wedi'u cymeradwyo.

Yn ogystal, mae'r FCA wedi cyhoeddi canllawiau yn ddiweddar i helpu cwmnïau cripto i ddeall rheolau newydd ar hyrwyddiadau cripto. Ar Dachwedd 2, adroddodd Cointelegraph fod yr FCA wedi cyhoeddi “canllawiau terfynol heb lawlyfr” ar gyfer cydymffurfio â’r rheoliadau newydd hyn. Mae'r rheolau hyn yn arbennig o berthnasol i'r ffyrdd y gall cwmnïau crypto hyrwyddo eu gwasanaethau i gwsmeriaid, gan fynd i'r afael â materion fel cwmnïau yn gwneud honiadau am rwyddineb defnyddio crypto heb amlygu risgiau'n ddigonol a gwelededd annigonol rhybuddion risg oherwydd meintiau ffontiau bach.

ffynhonnell

Ymunwch â ni

12,746FansFel
1,625dilynwyrDilynwch
5,652dilynwyrDilynwch
2,178dilynwyrDilynwch
- Hysbyseb -