Newyddion cryptocurrencyOKX yn Cyhoeddi Cau Gwasanaethau Pwll Mwyngloddio Cyn Bitcoin Halvin

OKX yn Cyhoeddi Cau Gwasanaethau Pwll Mwyngloddio Cyn Bitcoin Halvin

Mae llwyfan masnachu cryptocurrency OKX wedi cyhoeddi newid strategol yn ddiweddar, gan arwain at ddileu ei bwll mwyngloddio a gwasanaethau cysylltiedig yn raddol. Mae'r penderfyniad hwn yn rhan o adliniadau busnes parhaus y cwmni, yn enwedig yng ngoleuni'r digwyddiad haneru Bitcoin sydd ar fin digwydd.

Nododd y cyhoeddiad ffurfiol, a wnaed ar Ionawr 26, na fydd OKX bellach yn derbyn cofrestriadau newydd ar gyfer ei wasanaethau pwll mwyngloddio, gyda dyddiad gwasanaeth terfynol wedi'i osod ar gyfer defnyddwyr presennol ar Chwefror 25. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd yr holl swyddogaethau sy'n ymwneud â'r pwll mwyngloddio yn dod i ben gweithrediadau.

Mynegodd OKX gresynu at unrhyw anghyfleustra y gallai’r penderfyniad hwn ei achosi, gan nodi’r angen am addasiadau busnes fel y prif reswm dros roi’r gorau i’r gwasanaethau hyn.

Yn nhirwedd pyllau mwyngloddio Bitcoin, roedd OKX wedi ennill statws sylweddol. Yn ôl data Pyllau Mwyngloddio, roedd y platfform yn safle 36 ymhlith y 70 pwll mwyngloddio uchaf sy'n canolbwyntio ar Bitcoin, gyda chyfradd hash ychydig dros 496 TH / s.

Ers ei sefydlu ym mis Hydref 2018, mae gwasanaethau pwll mwyngloddio OKX wedi cefnogi amrywiol cryptocurrencies, gan gynnwys Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), a Decred (DCR). Mae'r terfyniad hwn o wasanaethau yn cyd-fynd â'r pedwerydd haneru Bitcoin sydd ar ddod ym mis Ebrill, digwyddiad y rhagwelir y bydd yn haneru gwobrau glowyr o 6.25 i 3.125 BTC.

Mae haneru Bitcoin yn agwedd sylfaenol ar ddyluniad y cryptocurrency, yn digwydd tua bob pedair blynedd neu ar ôl pob 210,000 o flociau. Mae'r mecanwaith hwn yn gwrthsefyll chwyddiant a chynnal gwerth hirdymor Bitcoin trwy haneru'r wobr am gloddio blociau newydd, a thrwy hynny arafu creu Bitcoins newydd a'r cynnydd cyffredinol yn y cyflenwad Bitcoin.

ffynhonnell

Ymunwch â ni

12,746FansFel
1,625dilynwyrDilynwch
5,652dilynwyrDilynwch
2,178dilynwyrDilynwch
- Hysbyseb -