Newyddion cryptocurrencyRhagolygon Kevin O'Leary: Diddordeb Crypto Sefydliadol i Ffynnu Y Tu Hwnt i Spot Bitcoin SEC...

Rhagolwg Kevin O'Leary: Diddordeb Crypto Sefydliadol i Ffynnu Y Tu Hwnt i Benderfyniad Spot Bitcoin ETF SEC

Yn ddiweddar, bu Kevin O'Leary, pennaeth O'Leary Ventures, yn trafod sut y gallai cymeradwyo ETFs bitcoin spot gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ddylanwadu ar ddiddordeb sefydliadol mewn cryptocurrencies. Ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol, mynegodd amheuaeth am y SEC, dan arweiniad Gary Gensler, yn cymeradwyo ETF bitcoin erbyn Ionawr 10fed, er gwaethaf disgwyliad y farchnad. Mae O'Leary, a elwir hefyd yn Mr Wonderful, yn credu bod y rhagolygon hirdymor ar gyfer cryptocurrencies yn parhau'n gryf hyd yn oed heb gymeradwyaeth.

Mewn cyfweliad Rhagfyr 29th ar Tradertv Live, roedd yn amau ​​​​tebygolrwydd y SEC o gymeradwyo ETF bitcoin spot, o ystyried mandad 18-mis sy'n weddill Gensler. Fodd bynnag, mae O'Leary yn honni na fydd y penderfyniad hwn yn lleihau'r diddordeb sefydliadol cynyddol mewn crypto, gan dynnu sylw at y newidiadau posibl sylweddol a allai ddenu buddsoddwyr sefydliadol.

Pwysleisiodd fod sefydliadau mawr, yn enwedig cronfeydd cyfoeth sofran, yn aros am gymeradwyaeth reoleiddiol cyn dyrannu 1% i 3% o'u hasedau i cryptocurrencies fel bitcoin ac ethereum. Nododd O'Leary nad oes gan y sefydliadau hyn ddiddordeb eang yn y farchnad crypto gyfan, ond yn gweld bitcoin fel buddsoddiad dibynadwy a storfa o gyfoeth.

Fis Tachwedd diwethaf, rhannodd O'Leary fod yr holl sefydliadau mawr y siaradodd â nhw yn barod i fuddsoddi mewn bitcoin, gan aros am eglurder rheoleiddiol. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith, er mwyn i ETF spot bitcoin gael ei gymeradwyo, mae angen cyfnewid sy'n cydymffurfio'n llawn â SEC, rhywbeth y mae'n credu nad oes gan Coinbase ar hyn o bryd oherwydd ei faterion cyfreithiol gyda'r SEC. Mae O'Leary hefyd wedi gwneud sylwadau ar ymddygiad ymosodol cynyddol rheoliadau crypto yr Unol Daleithiau a'i farn bod y rhan fwyaf o cryptocurrencies yn ddiwerth yn y pen draw.

ffynhonnell

Ymunwch â ni

12,746FansFel
1,625dilynwyrDilynwch
5,652dilynwyrDilynwch
2,178dilynwyrDilynwch
- Hysbyseb -