Newyddion cryptocurrencyArchwilio Cyfuniad AI a Cryptocurrency: Cipolwg Vitalik Buterin

Archwilio Cyfuniad AI a Cryptocurrency: Cipolwg Vitalik Buterin

Mewn erthygl ddiweddar, ymchwiliodd cyd-sylfaenydd Ethereum, Vitalik Buterin, i integreiddio deallusrwydd artiffisial â cryptocurrency, gan ddadansoddi ei gymwysiadau posibl a thynnu sylw at y risgiau dan sylw.

Gweledigaethau Buterin AI fel cyfranogwr mewn protocolau blockchain, gan gredu mai dyma'r defnydd mwyaf ymarferol. Mae'r dull hwn yn caniatáu gweithrediadau ar lefel fwy gronynnog tra'n cadw dyluniad y mecanwaith craidd yn gyfan. Mae integreiddio o'r fath o actorion AI yn ymddangos yn addawol ac yn gymharol uniongyrchol yn ei ddull.

Mae hefyd yn trafod defnyddio AI fel pont i brotocolau blockchain, gan gydnabod ei botensial sylweddol. Fodd bynnag, mae'n cynghori pwyll, gan nodi'r risgiau dan sylw. Mae rôl AI fel rhyngwyneb yn y senario hwn yn dal i gael ei than-archwilio i raddau, gan awgrymu cydadwaith soffistigedig rhwng defnyddwyr a thechnolegau blockchain.

Ongl arall y mae Buterin yn cyffwrdd â hi yw ymgorffori AI fel y rheolau llywodraethu mewn systemau blockchain. Ystyrir bod y cysyniad hwn yn fwy cymhleth, o ystyried yr heriau o wreiddio AI yn uniongyrchol yn fframweithiau llywodraethu neu weithredol rhwydweithiau blockchain.

Yn olaf, mae Buterin yn myfyrio ar y syniad bod AI yn nod terfynol ym myd arian cyfred digidol. Mae'n cydnabod y manteision posibl, yn enwedig o ran gwella diogelwch AI a mynd i'r afael â materion canoli sy'n gyffredin mewn dulliau confensiynol. Serch hynny, mae'n tanlinellu pwysigrwydd gweithredu gofalus, yn enwedig mewn sefyllfaoedd sy'n cynnwys risgiau a risgiau mawr.

ffynhonnell

Ymunwch â ni

12,746FansFel
1,625dilynwyrDilynwch
5,652dilynwyrDilynwch
2,178dilynwyrDilynwch
- Hysbyseb -