Newyddion cryptocurrencyDeialog Ynglŷn â AI Yn Hybu Technoleg Horizon Tsieina

Deialog Am AI yn Hybu Tech Horizon Tsieina

Yn dilyn trafodaethau yn uwchgynhadledd Cydweithrediad Economaidd Asia-Môr Tawel, digwyddodd datblygiad sylweddol rhwng Arlywydd yr UD Joe Biden ac Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping. Cytunwyd i agor deialog ar ddeallusrwydd artiffisial (AI), maes sensitif oherwydd ei oblygiadau strategol a milwrol. Mae'r penderfyniad hwn yn arwydd cadarnhaol i ddiwydiant technoleg Tsieina, a allai fod o fudd i gwmnïau blaenllaw fel Baidu, Xiaomi, a Kuaishou Technology wrth arddangos eu galluoedd AI.

Mae Baidu yn cymryd camau breision mewn AI er gwaethaf heriau economaidd. Er bod y sector technoleg yn Tsieina yn cael anawsterau, rhagwelir y bydd Baidu yn gweld cynnydd refeniw o 5.1%, gan ddangos ei ymroddiad i arloesi hyd yn oed mewn cyfnod economaidd anodd. Mae'r cwmni'n llywio tirwedd gymhleth sydd wedi'i nodi gan economi sy'n arafu sy'n effeithio ar refeniw hysbysebu, a chostau cynyddol yn y sector AI.

Mae Xiaomi yn parhau i fod yn gyson â'i fusnes ffôn clyfar ac mae'n dangos diddordeb cynyddol mewn AI. Disgwylir i'w refeniw ffôn clyfar ostwng ychydig, ond mae hyn yn cael ei wrthbwyso gan gynnydd o 7.1% yn ei segment Rhyngrwyd Pethau a ffordd o fyw. Mae buddsoddiad y cwmni yn y cwmni cychwyn AI Baichuan yn dynodi symudiad dyfnach i wasanaethau AI tebyg i ChatGPT. Mae Xiaomi hefyd yn edrych ymlaen at dwf yn ei fusnesau craidd a menter bosibl i gerbydau trydan erbyn 2024.

Mae Kuaishou Technology yn cydbwyso ei algorithmau cynnwys a refeniw ffrydio byw yng nghanol ansicrwydd economaidd. Mae'r cwmni'n debygol o weld twf defnyddwyr oherwydd gwell algorithmau a chynnwys deniadol. Fodd bynnag, mae'r rhagolygon economaidd ehangach a'r galw gan ddefnyddwyr yn Tsieina yn parhau i fod yn feysydd sy'n peri pryder.

Mae cwmnïau eraill hefyd yn cymryd camau breision. Dyblodd gwerthiant Trip.com oherwydd galw cryf am deithio yn yr haf yn Tsieina, er gwaethaf adferiad araf wrth deithio allan. Mae Maybank yn delio â phwysau ariannu-cost yn dda oherwydd ei ganran uchel o adneuon domestig cost isel. Mae Chow Tai Fook yn ehangu ei rwydwaith manwerthu ac yn lansio cynhyrchion unigryw i aros yn gystadleuol.

Ym maes hedfan, mae Cathay Pacific yn gwella gyda niferoedd uwch o deithwyr a phrisiau tocynnau ar ôl y pandemig. Mae'r cwmni hedfan yn bwriadu llogi 5,000 o bobl yn 2024, er ei bod yn wynebu cystadleuaeth gan gwmnïau hedfan tir mawr yn Hong Kong. Er gwaethaf yr heriau hyn, mae Cathay Pacific yn symbol o wydnwch mewn diwydiant trawsnewidiol.

ffynhonnell

Ymunwch â ni

12,746FansFel
1,625dilynwyrDilynwch
5,652dilynwyrDilynwch
2,178dilynwyrDilynwch
- Hysbyseb -